Hanåsa Aktivitetsförening © 2011 • Org.nr: 802458-9916

Nyheter

 

• Nu är isen spolad

Välkommna till rinken.

Mycket nöje i kylan! 

 

• Beachvolleynät

Ny utrustning inköpt. Kontakta Fredrik 070-6006901 eller Patrik 070-5487968 för uthyrning.

 

• Städdag 21 maj»

 

• Mötesplats Hanåsa»

Läs mer om det projekt som föreningen just nu bedriver.

Mer info kommer inom kort...

 

 

dddd

 

 

 

 

Projekt

 

Hanåsa Aktivitetsförening är mitt uppe i förhandlingar om ombyggnation. 

Den nuvarande rinken ska rivas och det ska byggas en helt ny. Det kommer även bli en konstgräs plan inutti rinken, som kan spolas på vintern. Grillplatsen ska byggas om och få ett vindskydd. Basketkorgar, nya mål & utrustning m.m. kommer att finnas.

 

Rivningen och byggnation av den nya rinken kommer att startas under våren 2012.

Du kan följa projektet här på hanasaaf.se, vi kommer att uppdatera med bilder och information.

 

 

Mvh

Styrelsen