Hanåsa Aktivitetsförening © 2011 • Org.nr: 802458-9916

Nyheter

 

• Nu är isen spolad

Välkommna till rinken.

Mycket nöje i kylan! 

 

• Beachvolleynät

Ny utrustning inköpt. Kontakta Fredrik 070-6006901 eller Patrik 070-5487968 för uthyrning.

 

• Städdag 21 maj»

 

• Mötesplats Hanåsa»

Läs mer om det projekt som föreningen just nu bedriver.

Mer info kommer inom kort...

 

 

dddd

 

 

 

 

Om Hanåsa Aktivitetsförening

 

Hanåsa Aktivitetsförening bildades den 6 januari 2011. Man tog då över den verksamhet som tidigare utövats inom Hanåsa Isbaneförening sedan mitten på 80-talet. Hanåsa Aktivitetsförening är en ideel förening med syftet att bedriva och utveckla aktivitetsutbudet på området. Föreningen verkar också för att skapa en god boendemiljö inom området samt stärka dess sammanhållning och sociala gemenskap. Styrelsen består av 7 ledamöter och huvuddelen av verksamheten bedrivs på den allmänna parkyta som inryms inom Hanåsa 15:1.